logo
logo

ZarządWiącek Jolanta Prezes
Aramowicz Elwira Z-ca Prezesa
Lipska Urszula Skarbnik
Magun Iwona Sekretarz
Wiącek Grzegorz Członek ZarząduKomisja RewizyjnaPlaskota Iwona
Pacanowska Anna
Łozowski Dariusz
CEL STOWARZYSZENIA


STATUT STOWARZYSZENIA